FOTOARCHIV

cara Z

Ve fotoarchivu naleznete zdokumentovanou činnost Církevního domova mládeže Svaté Rodiny od školního roku 2012/2013. Aktivity jsou rozděleny na:

TRADIČNÍ AKCE CDM:

 1.  Uvítací táborák v zahradě u sestřiček
 2.  Pouť studentek a zaměstnanců na Vranov
 3.  Domácí koncert
 4.  Pečení a zdobení vánočních perníčků
 5.  Návštěva nemocných v Hospici u sv. Alžběty
 6.  Karneval
 7.  Mše svatá za maturantky
 8.  Turnaj ve stolním tenise
 9.  Volejbal v sukních

PŘEDNÁŠKY se zaměřením na různá témata:

 1.  Zdravotní – např. pravda a mýty o antikoncepci
 2.  Misie – dobrovolnictví a pomoc v Africe
 3.  Problematika sekt
 4.  Mediální výchova
 5.  Partnerské vztahy
 6.  Duchovní – dle liturgického kalendáře