PŘEDNÁŠKY 2014/2015

NADPIS 1

cara Z
Zasvěcený život

cara Z
P. Bogdan SikoraSvátost smíření

cara Z

Hana Holcová, ml.Podcestný Mlýn, zastávka mezi pekly

cara Z

P. David AmbrožAdventní zamyšlení

cara Z

Erika BezdíčkováMoje dlouhé mlčení

cara Z