Volný čas

cara ZCírkevní domov mládeže Svaté Rodiny poskytuje studentkám zázemí nejen formou ubytování v hezky vybavených pokojích, ale i rozmanitou nabídkou volnočasových aktivit. Patří sem jak sportovní vyžití, tak pestrá škála zájmových kroužků. Od září roku 2015 zde nově působí SCHOLIČKA pod vedení paní vychovatelky Věry Fialové, která doprovází pondělní mše svaté v kapli sv. Josefa. Od května roku 2016 mají studentky možnost účastnit se komentovaných „Toulek brněnskou historií“, které se pořádají 1x do měsíce. Další novinkou jsou „Podvečery deskových her“, které se pořádají v gymnastickém sále nebo v některé ze studoven a vyhlašují se nepravidelně – především za nepříznivého počasí.

KOLAZ VOLNY ČAS 2

Nedílnou součástí domova jsou i služby, které vychází vstříc studijním požadavkům strudentek všech typů škol. Celá budova internátu má nové Wi-Fi připojení, internetovou učebnu, všestranně vybavenou knihovnu s povinnou školní četbou, odbornou, odpočinkovou i duchovní literaturou, která je otevřena každé úterý a čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin.  Pro  ubytované  jsou  pořádány  besedy  a přednášky se zajímavými hosty, fimové úterky od 18.45 hodin a tradiční akce CDM – zahajovací oheň v klášterní zahradě u sestřiček, pouť na Vranov, domácí koncert, karneval, volejbal v sukních a další. Studentkám je za poplatek umožněno kopírování a tisk studijních materiálů u svých skupinových vychovatelek.

KOLAZ VOLNY ČAS 1