Zájmové kroužky

cara ZPedagogičtí zaměstnanci církevního domova mládeže nabízejí studentkám smysluplné využití volného času nabídkou pestré škály kroužků, které mohou děvčata během týdne navštěvovat. Náplň kroužků se přizpůsobuje i školním potřebám a tvořivé fantazii dívek.

KOLAZ KROU