Úvod

cara OPřijímáme přihlášky k ubytování studentek středních a vyšších odborných škol pro školní rok 2024/2025.cara OMT zima

Církevní domov mládeže Svaté Rodiny a Školní jídelna s.r.o. je domovem pro věřící mimobrněnské studentky všech typů středních a vyšších odborných škol. Domov se neuzavírá ani nevěřícím studentkám, pokud jsou ochotny přijmout jeho koncepci a řád. Možnost ubytování dává šanci mnoha mladým lidem studovat na zvolené škole, i když pocházejí ze vzdálených míst.

Křesťanská výchova praktikovaná v tomto zařízení nevede k izolaci od okolního světa, ale jejím cílem je vychovat uvědomělé osobnosti, plně svobodné, schopné tvořit a obhájit svůj názor. Vychovatelky respektují svobodnou vůli každé dívky, všechny akce domova jsou nabídkou, účast na nich je dobrovolná.

K formaci osobnosti přispívá i moderně vybavené prostředí, ve kterém dívky tráví svůj mimoškolní čas. Je zde praktikován individuální přístup ke každé dívce. V našem domově je vytvořena příznivá atmosféra vzájemné důvěry, úcty a spolupráce. Aktivity, ze kterých si mohou ubytované dívky vybírat, směřují nejen ke smysluplnému vyplnění volného času, ale také k rozvoji talentů v nejrůznějších oblastech.

Výměnu oken v 6. patře budovy A, probíhající v měsících srpen až říjen 2021, jsme realizovali díky finanční podpoře z fondu

Severočeských dolů a. s.
POMÁHÁME.