Kroužek FILMOVÉ VEČERY

Vedení:  Zuzana Kozovská

KDE:   gymnastický sál

KDY:   jednou za měsíc v úterý od 18:00 hod.

V kroužku FILMOVÉ VEČERY studentky můžou sledovat filmy s nejen maturitními tématy, kterými jim je umožněna kreativní, snadnější a oddychová příprava na maturitní zkoušky. Studentky jsou motivovány k rozvíjení diskuze na kinematografické téma.  
Filmy se promítají na plátno v gymnastickém sále.
Studentky mají možnost navrhnout filmy, který se bude sledovat nejblíže.

cara Z

Na filmových večerech se sledují filmy:

  • s maturitními tématy (A. de Saint – Exupery – Malý princ, William
    Shakespeare – Romeo a Júlie, Molière – Lakomec aj.)
  • naučné filmy (Sofiin svět, Fireproof, dokumentární filmy ai)
  • s náboženskou tématikou (Don Bosco, Filip Neri, Lurdy, Mária z Nazareta ai)
  • oddechové filmy (Anděl Páně, Vánoční koleda aj.)
cara Z