Volný čas

cara ZCírkevní domov mládeže Svaté Rodiny poskytuje studentkám zázemí nejen formou ubytování v hezky vybavených pokojích, ale i rozmanitou nabídkou volnočasových aktivit. Patří sem jak sportovní vyžití, tak pestrá škála zájmových kroužků.  

KOLAZ VOLNY ČAS 2

Nedílnou součástí domova jsou i služby, které vychází vstříc studijním požadavkům studentek všech typů škol. Celá budova internátu má nové Wi-Fi připojení, internetovou učebnu, všestranně vybavenou knihovnu s povinnou školní četbou, odbornou, odpočinkovou i duchovní literaturou, která je otevřena každé úterý a čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin.  Pro  ubytované  jsou  pořádány  besedy  a přednášky se zajímavými hosty, fimové úterky od 18.45 hodin a tradiční akce CDM – zahajovací táborák v klášterní zahradě u sestřiček, pouť na Vranov, domácí koncert, karneval, volejbal v sukních a další. Studentkám je za poplatek umožněno kopírování a tisk studijních materiálů u svých skupinových vychovatelek.

KOLAZ VOLNY ČAS 1