Keramický kroužek

cara Z

KOLAZ KERAMIKAVedení kroužku:    Marie Šedová

KDE:    keramická dílna     

KDY:     úterý  od  17.30   do  19.00 hodin
                středa od  17.30   do  19.00 hodin

cara O

Náplní keramického kroužku je práce s hlínou. Studentky se učí základní techniky zpracování a formování keramické hmoty, práce se šablonou, vykrajování z plátu, modelování z hroudy, válečkovou techniku, zdobení engobami a glazováním,  zdobení syrových i vypálených výrobků.

V keramické dílně jsou k dispozici dva hrnčířské kruhy a vypalovací pec.

cara O

Tématické bloky:

  • DROBNÉ PŘEDMĚTY
  • VÁNOČNÍ MOTIVY
  • JARNÍ MOTIVY
  • DROBNOSTI PRO RADOST I DO DOMÁCNOSTI
  • DUTÉ PŘEDMĚTY
  • VYUŽITÍ SÁDROVÉ FORMY
  • VÝROBA VĚTŠÍCH PŘEDMĚTŮ

cara O