Hudebně dramatický

cara Z
dramat1

Náplní hudebně-dramatického kroužku je rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností studentek, rozvoj fantazie, kooperace s vrstevníky, rozvoj fantazie, představivosti a pozornosti. Studentky podstoupí nácvik dýchání, mluvení, smíchu i pláče, zpívání i pohybu – formou hry a drobných hereckých etud, dramatizací písní a secvičením divadelního představení.

Techniky: práce s rekvizitami, loutkou, poslechem, improvizací, imaginací, reflexí, pantomimou, práce s hudbou, tancem, mimikou, obrázky, relaxačními technikami.

Pomůcky: CD, knížky, kostýmy, masky, převleky, stuhy, látky, jídlo, hudební a rytmické nástroje, reálné i zástupné předměty, přírodní materiál.

KDE:   gymnastický sál

KDY:   středa od 19.00 do 20.00 hodin