Historie

cara ZKongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Brně zřídila a otevřela v roce 1993 církevní domov pro žákyně středních škol „Dům u Svaté Rodiny“.
Učinila tak s velkými finančními náklady, ale ukázala jasně, že má smysl pro potřeby dnešní doby. Dala tím najevo, že uznává jako prioritu budoucnosti vzdělaného mladého člověka  formovaného  po stránce  morálně-etické,  s kladným  vztahem  k  ostatním  lidem
v duchu křesťanských hodnot.

KOLAZ BUDOVA

Kongregace postupně rekonstruovala další budovy, které jí byly vráceny. Církevní domov Svaté Rodiny tak mohl navýšit kapacitu pro ubytování studentek.

V  souvislosti  se  zařazením  domova  do  rejstříku škol a školských zařízení se s účinností od  1. 9. 2006  změnil jeho název na Církevní domov mládeže Svaté Rodiny a Školní jídelna s.r.o. Touto změnou nebylo dotčeno poslání domova, jeho koncepce, ani podmínky pro ubytované studentky.

Kostel Sv. Rodiny a budova kláštera v minulosti a vstup do kostela a CSZŠ v současnosti

KOLAZ HISTORIE