Zájmové kroužky

cara ZPedagogičtí zaměstnanci církevního domova mládeže nabízejí studentkám smysluplné využití volného času nabídkou pestré škály kroužků, které mohou studentky během týdne navštěvovat. Náplň kroužků se přizpůsobuje i školním potřebám a tvořivé fantazii studentek.

KOLAZ KROU