Gymnastický sál

cara Z
KOLAZ GYM SAL1

Gymnastický sál je víceúčelová místnost, která slouží k relaxačnímu cvičení, k pořádání přednášek a besed, k filmovým večerům, k prezentacím, k pořádání turnaje ve stolním tenisu, ke skupinovým setkáním, k předvánočnímu ladění, k deskovým hrám a jako místo nácviků dramatického kroužku.

 cara ZCVIČENÍ

KDY:  každý  den:   kdykoli je volná kapacita a dostupný dozor

cara Z