Čtenářský klub

Vedení:

  • Anna Tinková
  • Zuzana Kozovská

KDE:   šicí dílna

KDY:  úterý od 19:00 hod. do 20:00 hod.

Čtenářský klub přináší náhled do krás literatury. V příjemné společnosti můžou studentky objevit nové světy, hrdiny a dozvědět se spoustu zajímavostí z fiktivního,
ale i vědeckého světa.

Čas vyhrazený pro Čtenářský klub slouží k znovuobjevení literárních krás v příjemné společnosti. Studentky můžou konverzovat na téma knih. Příležitostně lze Čtenářský klub spojit s filmovými večery nebo kreativním tvořením v předvánočním čase. Podpora rozvoje fantazie a četby vyvrcholí soutěží – Napiš vlastní mini povídku.

cara Z

Tématické bloky:

  • povinná školní četba
  • knižní novinky
  • časopis IN, Milujte se
  • exkurze do knihovny CDM
cara Z