Pro dárce

Financování naší činnosti je závislé na dotacích MŠMT. Tyto dotace pokrývají nejzákladnější náklady. Na financování další činnosti např. volnočasových aktivit, případně zlepšení vybavení našeho domova mládeže, nám nezbývá moc finančních prostředků.

Proto Vás prosíme o sponzorské dary v jakékoli výši. Každý sponzorský dar v jakékoli výši si mimořádně ceníme a je pro nás důležitý. Takto budeme moci i s Vaším přispěním poskytovat kvalitnější službu formace studentek ve vylepšených ubytovacích a stravovacích podmínkách.

Vaše sponzorské dary v jakékoli výši můžete zasílat na číslo bankovního účtu: 2101581341/2010.